آموزش تصویری مراحل اتصال به اتاق ویزیت مجازی

جهت اتصال به اتاق ویزیت مراحل زیر را دنبال کنید

1- وی پی ان موبایل خود را روشن کنید.

2- روی لینکی که از طرف پشتیبان (از طریق واتسپ) برای شما فرستاده شده است کلیک کنید.

دقت کنید به هیچ عنوان نیاز به ثبت نام در این اپلیکیشن نیست، بنابراین روی دکمه های login, sign in, sign up کلیک نکنید. همچنین شما می خواهید به یک اتاق که از قبل درست شده وارد شوید بنابراین اگر دکمه ای با عنوان Create Room (ساختن اتاق) دیدید روی آن هم کلیک نکنید. مراحل زیر را دنبال کنید تا به دکمه Join Room (پیوستن به اتاق) برسید.

3- در بعضی از موبایلها ابتدا درخواست مجوز دسترسی داده می شود (شکل زیر):

request permission 

4- ممکن است درخواست کلی برای دسترسی به میکروفون و بلندگو داده شود. در این صورت دکمه allow را بزنید (شکل زیر):

اجازه دسترسی کلی 

5- ممکن است از شما خواسته شود نوع اسپیکر (بلندگو) خود را انتخاب کنید (بلندگوی موبایل یا هدست). آن را انتخاب و دکمه OK را بزنید (شکل زیر):

 انتخاب بلندگو

6- ممکن است از شما خواسته شود دوربین (جلو/عقب) را انتخاب کنید. بهتر است ابتدا دوربین جلو را انتخاب کنید. بعداً در صورت لزوم آن را تغییر دهید (شکل زیر):

 انتخاب دوربین

7- در این مرحله باید نام بیمار را وارد کنید (شکل زیر):

ورود نام بیمار 

8- در این مرحله دکمه Join Meeting را بزنید و وارد اتاق ویزیت مجازی شوید (شکل زیر):

ورود به اتاق ویزیت مجازی 

9- اکنون شما وارد اتاق ویزیت شده اید. اگر پزشک شما هنوز وارد نشده، منتظر ورود ایشان بمانید. دکمه های پایین این صفحه از چپ به راست برای روشن و خاموش کردن میکروفون، بلندگو، چت متنی، و خروج از اتاق می باشند.

 دکمه دوربیندکمه بلندگو

 دکمه چتدکمه خروج

 


آموزش تصویری مراحل اتصال به اتاق ویزیت مجازی

آموزش ورود به ویزیت آنلاین، ویزیت آنلاین

ویزیت آنلاین | مشاوره آنلاین | متخصص آنلاین | پزشک آنلاین